back
penzion bobule

ADÁMKOVO VINAŘSTVÍ

ADÁMKOVO VINAŘSTVÍ je malé rodinné vinařství s vlastní vinicí, které bylo založeno roku 1973 ve Višňové. Vinařství charakterizuje osobní, rodinný a pečlivý přístup nejen k vínu, ale i k našim zákazníkům.

Symbolem vinařství se stal Jan z Nepomuku, který je pro nás odkazem na minulost, tradici a lidské poznání. Vinařství si zahrálo ve filmu BOBULE, která je pro nás výhledem do budoucnosti, odkaz na moderní technologie a přístup.


Z našich vín

Pinot Noir
Modrý Portugal
rulanda

Vinná Galerie, partner
Adámkova vinařství,
je producentem nového
seriálu Vinaři.

Jan Nepomucký

celosvětově nejznámější český světec
patron České země, patronem vinařů,
ochráncem úrody proti krupobití

sochy znázorňující Jana Nepomuckého
často stávají v blízkosti vinic

symbolika: kněz se štólou, biretem na hlavě,
s křížem či palmovou větvičkou, často s prstem
na ústech, s pěticí hvězd kolem hlavy

zakoupením našeho vína přispíváte 3 Kč
na obnovu památek zasvěcených sv. Janu
Nepomuckému

garantem je ak.mal. R. Vlasák

další informace o Janu Nepomuckém

Jan Nepomucký

BOBULE je letní komedie z moravské vinice, ve které si Adámkovo vinařství zahrálo hlavní roli.